Taxaties

Het doel van de taxatie is erg belangrijk. Op grond hiervan kan de taxateur beoordelen welk waardebegrip hij/zij dient te hanteren en welke rapportage vorm gebruikt dient te worden.

Er zijn dan ook verschillende vormen van taxaties

Taxaties ter verkrijging van een hypothecaire geldlening

Indien u een woning of appartement heeft aangekocht eist de bank in veel gevallen een taxatierapport, opgesteld door een onafhankelijk makelaar. Dit is een makelaar die niet op enig andere wijze bij de aan-/verkoop betrokken is geweest. De reden dat de bank dit wil is omdat ze er zeker van willen zijn dat er niet te veel of te weinig voor de woning is betaald. Indien te weinig voor de woning wordt betaald spelen er belangen waar de bank kennelijk niet van op de hoogte is. Daar houden ze niet van!

Taxaties via het NWWI

Vrijwel alle geldverstrekkers eisen een taxatierapport dat is beoordeeld door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het NWWI valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop en de zorgvuldigheid waarmee de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4370 taxateurs bij het NWWI aangesloten. Ook ons kantoor voldoet aan deze strenge eisen. Het aanvragen van een dergelijk taxatierapport kan op verschillende manieren. Wij kunnen het voor u doen, maar u kunt het ook zelf doen, of laten doen door uw tussenpersoon of bank. Ons kantoor kan dan worden geselecteerd voor het uitvoeren van uw taxatieopdracht binnen de aanmeldprocedure op de site van het NWWI.

Kosten van een taxatierapport

De onderstaande taxaties worden opgemaakt via een NWWI taxatierapport (veelal een eis van de bank).

De kosten die Rietveld Makelaardij berekent voor een door het NWWI gevalideerd rapport zijn:

€ 900,- voor een appartement, en € 850,- voor een woning.
Taxatie voor een verhuurde woning of appartement: + €100,-
Taxatie voor een verbouwing: + € 100,-

Alle tarieven zijn all-in dus inclusief BTW, validatiekosten en kadasterkosten.

Werkwijze en duur

Afhankelijk van het taxatiedoel en de te waarderen onroerende zaak wordt de werkwijze door ons vastgesteld. Direct wordt ook een afspraak gepland om de te taxeren onroerende zaak te komen inspecteren. Op kantoor wordt de overige informatie (bestemmingsplan, kadastrale gegevens, milieugegevens etc.) verzameld en geanalyseerd. Na de inspectie en het verzamelen van de relevante gegevens wordt direct gestart met het uitwerken van de rapportage. Ons streven is om het rapport binnen 5 werkdagen op te leveren. Vaak kan het ook sneller. We zijn immers volledig ingericht op het uitvoeren van taxaties en kunnen daardoor snel leveren.

Woning Taxatie via het NWWI

Voor een taxatie aanvraag kunt u de onderstaande logo-button gebruiken van het NWWI (Het Nederlands Woning Waarde Instituut). Tijdens het aanvraag proces kunt u Rietveld Makelaardij o.g. -als NWWI aangesloten taxateur- invullen. Wij krijgen uw aanvraag door vanuit het NWWI en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Voor al uw vragen kunt u eveneens rechtstreeks contact met ons opnemen via het contact formulier op de pagina CONTACT