Taxaties

Het doel van de taxatie is erg belangrijk. Op grond hiervan kan de taxateur beoordelen welk waardebegrip hij/zij dient te hanteren en welke rapportage vorm gebruikt dient te worden.

 

Er zijn dan ook verschillende vormen van taxaties:

Frequently Asked Question on Verschillende Taxaties

1. Taxatie ter verkrijging van een hypothecaire geldlening

Taxatie ter verkrijging van een hypothecaire geldlening

Indien u een woning of appartement heeft aangekocht eist de bank in veel gevallen een taxatierapport, opgesteld door een onafhankelijk makelaar. Dit is een makelaar die niet op enig andere wijze bij de aan-/verkoop betrokken is geweest. De reden dat de bank dit wil is omdat ze er zeker van willen zijn dat er niet te veel of te weinig voor de woning is betaald. Indien te weinig voor de woning wordt betaald spelen er belangen waar de bank kennelijk niet van op de hoogte is. Daar houden ze niet van!

Taxaties via het NWWI

Vrijwel alle geldverstrekkers eisen een taxatierapport dat is beoordeeld door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het NWWI valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop en de zorgvuldigheid waarmee de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4370 taxateurs bij het NWWI aangesloten. Ook ons kantoor voldoet aan deze strenge eisen. Het aanvragen van een dergelijk taxatierapport kan op verschillende manieren. Wij kunnen het voor u doen, maar u kunt het ook zelf doen, of laten doen door uw tussenpersoon of bank. Ons kantoor kan dan worden geselecteerd voor het uitvoeren van uw taxatieopdracht binnen de aanmeldprocedure op de site van het NWWI.

Kosten van een taxatierapport

De onderstaande taxaties worden opgemaakt via een NWWI taxatierapport (veelal een eis van de bank).

De kosten die Rietveld Makelaardij berekent voor een door het NWWI gevalideerd rapport zijn:

€ 500,00 incl. voor een appartement, en € 475,00 voor een woning.

Deze kosten zijn inclusief validatie kosten, kadastrale recherche, bodemrapport, eigendomsakte en BTW.

Werkwijze en duur

Afhankelijk van het taxatiedoel en de te waarderen onroerende zaak wordt de werkwijze door ons vastgesteld. Direct wordt ook een afspraak gepland om de te taxeren onroerende zaak te komen inspecteren. Op kantoor wordt de overige informatie (bestemmingsplan, kadastrale gegevens, milieugegevens etc.) verzameld en geanalyseerd. Na de inspectie en het verzamelen van de relevante gegevens wordt direct gestart met het uitwerken van de rapportage. Ons streven is om het rapport binnen 5 werkdagen op te leveren. Vaak kan het ook sneller. We zijn immers volledig ingericht op het uitvoeren van taxaties en kunnen daardoor snel leveren.

2. Taxatie ter bepaling van de verkoopprijs van uw woning

Taxatie ter bepaling van de verkoopprijs van uw woning

Taxatie ter bepaling van de verkoopprijs van uw woningBij een taxatie in verband met de verkoop van uw woning is een taxatierapport zoals de bank dit bij een aankoop veelal eist, niet noodzakelijk. Voor verkoop van een woning is een eenvoudige mondelinge of schriftelijke waardeverklaring al voldoende. Tijdens het verkoopgesprek, voorafgaand aan uw makelaarskeuze en het in verkoop (laten) zetten van de woning, geven de meeste makelaars al aan wat hun mening is over deze actuele waarde van de woning.

Indien u een schriftelijke, goede onderbouwde waardeverklaring wenst zonder dat sprake is van een heel taxatierapport zoals de banken dit eisen, dan kunnen we ook dit voor u verzorgen. Deze waardeverklaring vermeldt de waarde zoals die ook in een taxatierapport opgetekend zou worden. De onderbouwing van deze waarde is verder gelijk aan die van een taxatierapport. Het enige verschil is de wijze waarop het gepresenteerd wordt. Bij een waardeverklaring is dit middels een enkel A4-tje, eventueel aangevuld met relevante bijlagen.

De kosten van een waardeverklaring bedragen € 125,- incl. BTW.

Een waardeverklaring kunnen wij binnen 48 uur voor u verzorgen.

3. Taxatie ter bepaling van de W.O.Z. waarde van uw woning

Taxatie ter bepaling van de WOZ-waarde van uw woning.

De WOZ-waarde wordt gebruikt door de gemeente, de Belastingdienst (inkomstenbelasting, vermogensbelasting) en de Waterschappen (watersysteemheffing). In Almere staat de WOZ-waarde vermeld op de Combi-aanslag voor de gemeentelijke belastingen.

De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. Ieder jaar ontstaat er veel discussie over de juistheid van deze WOZ-waarde. Indien u wilt weten of uw WOZ-waarde klopt, vergelijk dan de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het voorgaande jaar.

U kunt het verslag van de taxatie opvragen bij uw gemeente. In Almere is dit, evenals in vele andere gemeenten, tevens mogelijk door middels uw DigiD-code aan te loggen op de site van de gemeente en te kiezen voor “Taxatieverslag inzien”. In dit verslag staan de woningen die door de gemeente gebruikt zijn om de WOZ-waarde vast te stellen. U kunt alleen het taxatie verslag van uw eigen pand opvragen.

4. Taxatie ten behoeve van een waardevaststelling

Het vaststellen van de waarde in verband met schenking of successierechten.

Een taxatie van onroerend goed is van belang in verband met de aangifte voor het successierecht. Men moet erfbelasting betalen over de erfenis en daarom is het belangrijk te weten wat de totale waarde is van de erfenis. Wanneer dit bekend is kan de hoogte van de erfbelasting worden vastgesteld. Daarnaast is een taxatie de methode om tot een eerlijke verdeling van de bezittingen te komen. Door alles te laten taxeren wordt voorkomen dat er een ongelijke verdeling van de bezittingen optreedt. De taxateur van het onroerend goed wordt meestal door de executeur of de erfgenamen aangewezen. Zorg dat je kiest voor een onafhankelijk en erkend taxateur.

5. Meer info & NWWI

Woning Taxatie via het NWWI

Voor een taxatie aanvraag kunt u de onderstaande logo-button gebruiken van het NWWI (Het Nederlands Woning Waarde Instituut). Tijdens het aanvraag proces kunt u Rietveld Makelaardij o.g. -als NWWI aangesloten taxateur- invullen. Wij krijgen uw aanvraag door vanuit het NWWI en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

nwwi-logo

Voor al uw vragen kunt u eveneens rechtstreeks contact met ons opnemen via het contact formulier op de pagina CONTACT