Verkoopbegeleiding

Verkoop van woningen en appartementen is de hoofdtak van Rietveld Makelaardij o.gWe doen dit voornamelijk in Almere. Het verkoopproces is niet heel ingewikkeld. Het is echter wel belangrijk dat u de juiste stappen in de juiste volgorde neemt en op een kwalitatief juiste manier. U dient er rekening mee te houden dat het behoorlijk wat tijd kan vragen. Tijd die veel verkopers niet hebben.

rietveld verkoopDaarnaast is het van belang dat belangstellenden op een juiste manier te woord gestaan worden en indien gewenst door de woning geleid worden. Iedere makelaar doet dat op zijn/haar eigen manier. Dat maakt ieder kantoor uiteindelijk uniek. Voor u als verkoper is het belangrijk uw zaken te laten behartigen door het kantoor waar u een goed gevoel bij heeft en het vertrouwen dat uw belangen op de juiste manier worden behartigd.

In het hele verkoopproces kunnen een aantal stappen worden onderscheiden:

Frequently Asked Question on Stappenplan Verkoop

1. Het orienterende verkoopgesprek

Voordat u een makelaarskantoor c.q. makelaar de opdracht geeft om uw woning voor u te verkopen zult u eerst een indruk willen hebben van de persoon of personen die zich met die verkoop gaan bezighouden en de wijze waarop dit gaat gebeuren. De beste indruk krijgt u met een persoonlijk gesprek. Probeer dit altijd met de persoon te hebben die uw belangen zal gaan behartigen.

Tijdens dit verkoopgesprek zetten ik voor u uiteen wat mijn werkwijze is, en hoe ik zowel de potentiele kopers als u als verkoper benader. Het oriënterende verkoopgesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Naast de werkwijze worden ook de kosten van de verkoop met u besproken. Soms kan ik al direct een indruk van de waarde van de woning geven. In de meeste gevallen geef ik echter niet direct een waarde van de woning af.  De waarde c.q. de vraagprijs van de woning is namelijk het belangrijkste verkoopinstrument dat we hebben. Het bepalen van deze waarde is een serieuze aangelegenheid en dient dan ook zorgvuldig te gebeuren.

Bij Rietveld Makelaardij o.g. wordt de waarde van de woning bepaald aan de hand van:

 1. Een berekening van inhoud van de woning en oppervlakte van het perceel, gecorrigeerd naar situering (tussenwoning, hoekwoning, 2/1-kapwoning, vrijstaand etc) en de ligging (wijk).
 2. Vergelijkbare verkochte woningen
 3. De inschatting van de makelaar.

Hoewel een en ander op een enkel A4-tje kan worden weergegeven vraagt het te veel tijd om dit tijdens het verkoopgesprek te doen. Voor het doornemen van de waardebepaling maak ik binnen een paar dagen na het verkoopgesprek een tweede afspraak met u.

2. Het in verkoop geven van de woning

Aan de hand van de indrukken en wellicht ook kostenoverzichten en werkwijzen die u tijdens de oriënterende verkoopgesprekken van de verschillende kantoren heeft gekregen maakt u een keuze. Vervolgens informeert u de betreffende makelaar hierover en wordt er een afspraak gemaakt voor de volgende stap: het in verkoop nemen van de woning

Indien u met meerdere kantoren een gesprek heeft gehad is het wel zo netjes om de kantoren die zijn afgevallen hierover te informeren. Schroom daarbij  niet te vermelden wat de reden was dat voor een ander is gekozen, daar kan alleen maar van geleerd worden.

3. De opname van de woning door de makelaar

Tijdens de opname van de woning dienen er een aantal formulieren te worden ingevuld, worden er foto’s van de woning gemaakt en maak ik de nodige aantekeningen die als basis dienen voor het ‘verhaal’ van de woning. De formulieren die worden ingevuld zijn de volgende:
 1. De opdracht tot dienstverlening
 2. De Vragenlijst voor de Verkoop
 3. De roerende goederenlijst
Daarnaast zijn voor een goede dossiervorming de volgende documenten vereist:
 1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 2. Een kopie van de eigendomsakte
 3. Een kopie van de meest recente combiaanslag van de gemeente
Bij een appartement zijn dan tevens nog de volgende stukken vereist:
 1. De meest recente notulen van de VvE
 2. De meest recente jaarstukken van de VvE
 3. Het Huishoudelijk reglement
 4. De splitsingsakte
 5. Een onderhoudsbegroting voor het lopende en komende jaar
 6. Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Verder worden er tijdens de inverkoopname foto’s van de woning gemaakt die later op internet geplaatst zullen gaan worden. Indien er persoonlijke zaken in de woning aanwezig zijn die u liever niet op internet wenst te hebben kunt u die het beste van tevoren weghalen.

4. Het op internet plaatsen van de woning

Na de opname van de woning stel ik een digitale brochure samen met daarin de foto’s, de tekst en de belangrijkste kenmerken van de woning. Ik stuur u deze brochure ter controle toe met het verzoek deze goed te controleren en bij onjuistheden of onduidelijkheden mij hierover te informeren.

Na akkoord op de brochure en dus ook op de foto’s en de tekst wordt de woning op internet geplaatst. Als NVM kantoor hebben wij de mogelijkheid om de woning prominent op Funda te plaatsen voor u. Daarnaast kan op verzoek gebruik gemaakt worden van een aantal andere sites. Funda is echter nog altijd de belangrijkste site om uw woning op te etaleren.

5. De bezichtigingen

6. De onderhandelingen

7. De totstandkoming van een overeenkomst

8. De levering van de woning